An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
11112.07.2024PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2024 Deschide 111
Deschide Anexa la HCL nr. 111
11005.07.2024PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI DE PROIECTE PRIORITARE DIN „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ PENTRU PERIOADA 2021-2030” (SIDU) FINANȚABILE PRIN PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027 Deschide 110
Deschide Anexa la HCL nr. 110
10905.07.2024PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI CU TITLUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DEPLASARE PENTRU PIETONI ȘI BICICLIȘTI ÎN MUNICIPIUL LUGOJ PRIN AMENAJAREA MODERNIZAREA ȘI CONSTRUIREA DE PISTE DE BICICLETE ȘI ZONE PIETONALE” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE INVESTIȚIEI Deschide 109
10828.06.2024PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII CA URMARE A DEMISIEI A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI LUGOJ AL DOMNULUI BLIDARIU BOGDAN-ȘTEFAN ȘI ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 108
10728.06.2024PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 107
Deschide Anexele nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 107
10628.06.2024PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII DIN MUNICIPIUL LUGOJ PRIN REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI ȘI MODERNIZAREA PARCURILOR” Deschide 106
Deschide Anexa nr. 1
Deschide Anexele nr. 2 si 3 la HCL nr. 106
10528.06.2024PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚARE PARC ÎN CARTIERUL HERENDEȘTI-BOCȘEI” Deschide 105
Deschide Anexa nr. 1
Deschide Anexele nr. 2 si 3 la HCL nr. 105
10427.06.2024PRIVIND MODIFICAREA ÎN PARTE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 228 DIN 21.12.2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 104
Deschide Anexa la HCL nr. 104
10327.06.2024PRIVIND RECTIFICAREA UNEI SUME DIN AGENDA ACȚIUNILOR CULTURALE DIN ANUL 2024 A CASEI DE CULTURĂ „TRAIAN GROZĂVESCU” LUGOJ Deschide 103
10227.06.2024PRIVIND COMPLETAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 102
Deschide Anexa la HCL nr. 102
10127.06.2024EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU ALIPIREA UNOR TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI LUGOJ SITUATE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 101
Deschide Anexa la HCL nr. 101
10027.06.2024PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL LUGOJ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 100
Deschide Anexe la HCL nr. 100
9927.06.2024PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE GALERIEI DE ARTĂ AFLATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 99
Deschide Anexa nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 99
9821.06.2024PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2024 Deschide 98
Deschide Anexe la HCL nr. 98
9721.06.2024PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC (DTAC PTE + DDE) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LUCRĂRI PRIVIND RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ PENTRU STAȚIA DE ÎNCĂRCARE RAPIDĂ CE VA FI AMPLASATĂ PE STR. SALCÂMULUI MUNICIPIUL LUGOJ – LOT 3” Deschide 97
Deschide Anexa nr. 1
Deschide Anexele nr. 2 si 3 la HCL nr. 97
9621.06.2024PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC (DTAC PTE + DDE) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LUCRĂRI PRIVIND RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ PENTRU AUTOBAZĂ STR. TIMIȘORII MUNICIPIUL LUGOJ – LOT 2” Deschide 96
Deschide Anexa nr. 1
Deschide Anexele nr. 2 si 3 la HCL nr. 96
9521.06.2024PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC (DTAC PTE + DDE) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LUCRĂRI PRIVIND RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ PENTRU STAȚIA DE ÎNCĂRCARE RAPIDĂ CE VA FI AMPLASATĂ PE STR. BUZIAȘULUI MUNICIPIUL LUGOJ – LOT 1” Deschide 95
Deschide Anexa nr. 1
Deschide Anexele nr. 2 si nr. 3 la HCL nr. 95
9403.06.2024PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SOCIETĂȚII „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. AFERENTE ANULUI 2023 Deschide 94
Deschide Anexa la HCL nr. 94
9303.06.2024PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SOCIETĂȚII „ APA- CANAL LUGOJ” S.R.L. AFERENTE ANULUI 2023 Deschide 93
Deschide Anexa la HCL nr. 93
9203.06.2024PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SOCIETĂȚII „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ” S.R.L. AFERENTE ANULUI 2023 Deschide 92
Deschide Anexa la HCL nr. 92
9130.05.2024PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SOCIETĂȚII „MERIDIAN 22” S.A. LUGOJ - ÎN INSOLVENȚĂ IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE AFERENTE ANULUI 2023 Deschide 91
Deschide Anexa la HCL nr. 91
9030.05.2024PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI ORGANIZATORICE MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CREȘA LUGOJ PRECUM ȘI MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ LUGOJ Deschide 90
Deschide Anexele nr. 1-4 la HCL nr. 90
8930.05.2024PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII „CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI LUGOJ-ETAPA 1” ȘI „CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI LUGOJ-RUNDA 2” Deschide 89
Deschide Anexa nr. 1 la HCL nr. 89
Deschide Anexa nr. 2 si nr. 3 la HCL nr. 89
8830.05.2024PRIVIND DESEMNAREA UNUI APĂRĂTOR CARE SĂ REPREZINTE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ ÎN TOATE FAZELE PROCESUALE ÎN CAUZA CARE FACE OBIECTUL DOSARULUI NR. 1119/30/2024 Deschide 88
8730.05.2024PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI-TEREN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 419407 LUGOJ NR. CADASTRAL 419407 PAROHIEI ORTODOXE ÎNVIEREA DOMNULUI LUGOJ Deschide 87
8630.05.2024PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 86
Deschide Anexa la HCL nr. 86
8530.05.2024PENTRU PRELUNGIREA TERMENULUI CONTRACTULUI PRIVIND SERVICIILE DE GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL LUGOJ Deschide 85
8430.05.2024PENTRU COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 70 DIN 29.04.2024 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ Deschide 84
8330.05.2024PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂȚILE/LĂCAȘURILE DE CULT APARȚINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 83
Deschide Anexa la HCL nr. 83
8230.05.2024PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2024 Deschide 82
Deschide Anexa la HCL nr. 82