An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
6128.03.2024PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI LUGOJ SĂ ACHIZIȚIONEZE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII INTERESELOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ-AUTORITATE CONTRACTANTĂ ÎN CONTESTAȚIA ÎMPOTRIVA DECIZIEI CONSILIULUI NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR NR.655/C5/498 DIN 15.03.2024 Deschide 61
6028.03.2024PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE ȘI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN MUNICIPIUL LUGOJ Deschide 60
Deschide Anexa la HCL nr. 60
5928.03.2024PRIVIND APROBAREA AGENDEI ACȚIUNILOR CULTURALE DIN ANUL 2024 A CASEI DE CULTURĂ „TRAIAN GROZĂVESCU” LUGOJ Deschide 59
Deschide Anexa la HCL nr. 59
5831.03.2024PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PROIECTE PRIORITARE DIN „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ PENTRU PERIOADA 2021-2030” (SIDU) FINANȚABILE PRIN PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027 Deschide 58
Deschide Anexele nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 58
5728.03.2024PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL LUGOJ A IMOBILULUI-TEREN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 417657 LUGOJ NR. CADASTRAL 417657 PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 57
Deschide Anexele nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 57
5628.03.2024PRIVIND APROBAREA INIȚIERII PROCEDURII PENTRU VÂNZARE A UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL LUGOJ Deschide 56
Deschide Anexa la HCL nr. 56
5528.03.2024PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL LUGOJ” Deschide 55
Deschide Anexa nr. 1
Deschide Anexele nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 57
5428.03.2024PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI LUGOJ A UNUI IMOBIL – TEREN SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 54
Deschide Anexa la HCL nr. 54
5328.03.2024PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII” MUNICIPIUL LUGOJ JUDEȚUL TIMIȘ Deschide 53
Deschide Anexa la HCL nr. 53
5228.03.2024PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 STRADA V.V. DELAMARINA NR. 21 CORP C2 CORP C3 ȘI STRADA ȘTEFAN CEL MARE NR. 7 CORP C1 C2 C4 LUGOJ” Deschide 52
Deschide Anexa la HCL nr. 52
5128.03.2024PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚĂ + CREȘĂ PP7 STR. BUZIAȘULUI NR. 36 LUGOJ JUDEȚUL TIMIȘ” Deschide 51
Deschide Anexa la HCL nr. 51
5028.03.2024PRIVIND ACTUALIZAREA SUPRAFEŢEI DE TEREN CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 54267 DIN 16.09.2014 Deschide 50
4928.03.2024PRIVIND PRELUNGIREA MANDATULUI ADMINISTRATORULUI PROVIZORIU AL SOCIETĂȚII TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L. Deschide 49
4828.03.2024PRIVIND PRELUAREA ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ A IMOBILULUI - TEREN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 417728 LUGOJ NR. CADASTRAL 417728 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2366 M.P. SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 48
4728.03.2024PRIVIND APROBAREA AGENDEI ACŢIUNILOR SPORTIVE PE ANUL 2024 PROPUSE PENTRU A FI COFINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL CAPITOLUL 67.02 – „CULTURĂ RECREERE ŞI RELIGIE” SUBCAPITOLUL 05.01 „SPORT” Deschide 47
Deschide Anexa la HCL nr. 47
4628.03.2024PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE NR. 33776 DIN 01.04.2022 Deschide 46
Deschide Anexa la HCL nr. 46
4528.03.2024PRIVIND STABILIREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI SITUATE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ Deschide 45
Deschide Anexa la HCL nr. 45
4428.03.2024PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 173 DIN 28.04.2022 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI LUGOJ LA “PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITĂȚI” A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE ”STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL LUGOJ” Deschide 44
Deschide Anexele nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 44
4328.03.2024PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU DEZLIPIREA UNUI IMOBIL - TEREN SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI LUGOJ ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 412531 LUGOJ (NR. C.F. VECHI: 3629 LG) NR. TOP. 408/A/1/1/B Deschide 43
Deschide Anexa la HCL nr. 43
4228.03.2024PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CINEMATOGRAFULUI „BELA LUGOSI” DIN MUNICIPIUL LUGOJ Deschide 42