Plan Urbanistic Zonal „reconsiderare functionala a zonei aferente proprietatii din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de construire locuinte colective S+P+5 din bd. Dacia, nr. 28C

Data Publicarii 20.04.2022. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 20.05.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

Proiect de hotarare.pdfRaport informare.pdfPUZ bd DACIA 28C .pdfRaport.pdfRaport de avizare.pdf