R E G U L A M E N T


Privind activitatea de programare online pentru eliberarea certificatelor/extraselor multilingve/ de stare civilă și a Anexei 9


Prezentul Regulament stabileşte modul în care se desfăşoară activitatea de programare online in vederea depunerii cererilor pentru eliberarea la termen sau in regim de urgenta a certificatelor/ extraselor multilingve de stare civilă ( naștere, căsătorie sau deces) și a Anexei 9 (dovada de stare civilă)


 
  1. Primirea şi soluţionarea cererilor
1. Programarea în vederea depunerii cererilor


Programarea pentru depunerea cererilor privind eliberarea certificatelor / extraselor multilingve de stare civilă și a Anexei 9 (dovada de stare civilă ) se poate face online, pe pagina de internet a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Craiova – www.spcepcv.ro sau telefonic la numarul de telefon 0351-451885 .


 


Înainte de completarea programării, petentul se asigură că îndeplineşte condiţiile prevăzute


de art. 10 din Legea 119/1996 .


Cererile și formularele utile se pot descărca și de pe site-ul instituției noastre accesând link-ul de mai jos


https://spcepcv.ro/formulare-tipizate/


 


Programările efectuate pentru depunerea cererilor privind obținerea certificatelor / extraselor multilingve de stare civilă și a Anexei 9 (dovada de stare civilă ) se realizează cu cel puțin o zi înaintea datei programate .
  1. Certificatele / extrasele multilingve de stare civilă și Anexa 9 (dovada de stare civilă) , se pot elibera în regim de urgență în maximum 24 de ore de la depunerea cererii doar dacă se prezinta dovada plății contravalorii taxei de urgență stabilite prin HCL a Primăriei Mun. Craiova .
  2. Certificatele / extrasele multilingve de stare civilă și Anexa 9 (dovada de stare civilă) , se pot elibera în regim de urgență în aceeași zi doar dacă programarea se efectuează online ( sau telefonic) pâna la ora 12:00 a zilei respective și se prezinta dovada plății contravalorii taxei de urgență stabilite prin HCL a Primăriei Mun. Craiova

     
Prin continuarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.


Datele personale ale solicitantului (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări, sau iniţiale. Petentul completează în aplicaţia de programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care este programat să depună cererea.


Programarea este alocată pentru depunerea cererilor privind eliberarea certificatelor / extraselor multilingve de stare civilă și a Anexei 9 (dovada de stare civilă ) ale unei singure persoane, respectiv certificatul naştere/certificatul de căsătorie/ certificatul de deces/Anexa 9 .


Dacă o persoană solicită mai multe certificate/ extrase multilingve de stare civilă , va înregistra un număr egal de programări online sau telefonic câte certificate solicită .


Programarea este gratuită şi netransmisibilă.


 


Accesul la biroul de depunere se face numai la data şi ora stabilită, conform programării.


In ziua programată, cetateanul se prezinta la ghiseul de Eliberari Certificate cu aproximativ 10 minute înainte de ora programată , unde, completeaza cererea de eliberare a certificatului/extrasului multilingv de stare civilă sau a Anexei 9 (dovada de stare civilă) si achita contravaloarea taxelor corespunzătoare eliberării certificatelor/extraselor de stare civilă


Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din


formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate (certificatul/extrasul de stare civilă, actul de identitate ), duce la anularea programării.


Administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările frauduloase.


Programările neconforme nu vor fi luate în considerare.


Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite prin acte normative.


În cazul în care programarea online se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este


stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ (lege, hotărâre de guvern) , solicitantul se va reprograma telefonic sau online , la o data ulterioară , disponibilă .


Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.


În cazul anulării programării solicitantul va aplica pentru o nouă programare.


 


2. Depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor / extraselor multilingve de stare civilă și a Anexei 9 (dovada de stare civilă)


Cererile de eliberare a certificatelor / extraselor multilingve de stare civilă și a Anexei 9 (dovada de stare civilă) se depun personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora1 la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Craiova – Serviciul Stare Civilă, situat în mun. Craiova, Str. Unirii, nr. 45, jud. Dolj.
  1. Certificatul de naştere se elibereazã titularului actului, reprezentantului legal sau persoanei împuternicite cu procură specială sau avocațială .
  2. Certificatul de cãsãtorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi precum și persoanei împuternicite cu procură specială sau avocațială . Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se poate elibera certificat de cãsãtorie, cu menţiunile corespunzãtoare.
  3. Certificatul de deces se elibereazã membrilor familiei, altor persoane îndreptãţite sau persoanei împuternicite cu procură specială sau avocațială .

 


1 art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, coroborat cu art. 147 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011 :


Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naștere și de căsătorie titularilor sau reprezentanților legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite. Certificatele de stare civilă se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială sau avocațială . În certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de noblețe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă”


 


TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR / EXTRASELOR MULTILINGVE DE STARE CIVILĂ ESTE DE 48 DE ORE SOCOTIT DE LA DATA DEPUNERII CERERII , IAR PENTRU SOLICITĂRILE ÎN REGIM DE URGENȚĂ TERMENUL DE ELIBERARE ESTE DE PÂNĂ LA 24 DE ORE SOCOTIT DE LA DATA DEPUNERII CERERII .


 


TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PRIVIND ELIBERAREA ANEXEI 9 ( DOVADA DE STARE CIVILĂ) ESTE DE 5(cinci) ZILE LUCRĂTOARE SOCOTIT DE LA DATA DEPUNERII CERERII , IAR PENTRU SOLICITĂRILE ÎN REGIM DE URGENȚĂ TERMENUL DE ELIBERARE ESTE DE 24 DE ORE SOCOTIT DE LA DATA DEPUNERII CERERII


 


3. Eliberarea certificatelor /extraselor de stare civilă și a Anexei 9 ( dovada de stare civilă )


Pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila reprezinta contraventii la regimul actelor de stare civilă si se sancționează cu amendă in cuantum de 100lei care se poate plati la casieria instituției, si careia ii sunt aplicabile dispozitiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.


In caz de furt al certificatelui de stare civila, pentru dovedirea acestuia este necesara depunerea in copie a procesului verbal de declarare al acestuia la sectia de politie.


Taxele de arhivă , respectiv amenda contravențională , precum și taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor de stare civilă , se pot achita la casieria instituției.


 


Plata taxei de urgență  se poate face atât la casieria instituției noastre cât și la casieriile Direcției de Taxe și Impozite Craiova .


Plata taxei de urgență se mai poate face și online , astfel :


Se accesează site-ul www.ghiseul.ro și se selectează  „Plata fără autentificare „


Se completează câmpurile astfel :IMPORTANT :  După primirea e-mailului de confirmare a plății taxei de urgență , acesta se va trimite pe adresa de e-mail a instituției noastre , și anume la : office@spcepcv.ro


Modalitatea de plată a taxelor corespunzătoare o puteți găsi și pe site-ul instituției noastre accesînd link-ul de mai jos


https://spcepcv.ro/serviciul-de-stare-civila-2/


 


II. Dispoziţii finale


Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă publică prin modurile prevăzute mai sus.


Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat / revocat în concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.


 

Depunerea cererii în vederea eliberării certificatelor de stare civila