Modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii

Data Publicarii 29.03.2022. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 30.04.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

Proiect de hotarare.pdfReferat de aprobare.pdfRaport.pdfRaport de avizare.pdf