P.U.Z. RECONSIDERARE URBANISTICA IN ZONA STR. TUFANELE - STR. CRAIOVESTI – STR. TRIFOIULUI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE Stehnic+P+2 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER generat de imobilul STR. TUFANELE, NR. 28

Data Publicarii 07.04.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 30.04.2021.

08 Mobilare urbana-Model.pdf03 Incadrare in teritoriu-Model.pdf05 Situatia existenta-Model.pdfRaport sesizari.pdfJustificarea arh de continuarea proiectului.pdf10 Plan reglementari functionale-Model.pdf