Plan Urbanistic Zonal „RECONSIDERARE URBANISTICA INTERSECTIE STR. COSTACHE NEGRUZZI – STR. DIMITRIE CANTEMIR” IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE DE SERVICIU SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+4 SI P+4-5 RETRAS, DESTINATE PERSONALULUI MApN, generat de imobilul din STR. POTELU, NR. 188

Data Publicarii 09.08.2021. Data Publicarii 09.08.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 10.09.2021.

DOSAR SCANAT PUZ MApN 09 AUGUST.pdf