Plan Urbanistic Zonal “RECONSIDERAREA URBANISTICA IN ZONA STR. TUFANELE - STR. CRAIOVESTI – STR. TRIFOIULUI”, generat de imobilul situat in STR. TUFANELE, NR. 28

Data Publicarii 20.04.2022. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 20.05.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

PUZ.pdfPUZ str Tufanele nr 28.pdf