Proiectul de buget al municipiului Craiova, pentru anul 2022

Data Publicarii 19.01.2022. Primăria municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pentru "Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2022" Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 27.01.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

Investitii.pdfAnexe poiect buget 2022.pdfHCL 34.zip