Modificarea art.5 alin.10 si alin.16 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 334/2019 referitoare la Regulamentul privind parcurile, grădina botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Data Publicarii 09.06.2022. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 22.07.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

HCL 334.pdfRaport de avizare.pdfRaport Specialitate modificare regulament.docProiect de Hotarare.docREFERAT DE APROBARE.doc