Plan Urbanistic Zonal reconversie functionala din zona industriala in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general 2S+P+6, generat de imobilul din Calea Bucuresti, nr. 80B

Data Publicarii 14.02.2022. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 15.03.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

HCL 171_2022.pdfPUZ ELECTROPUTERE - INFORMAREA PUBLICULUI.pdf