Plan Urbanistic Zonal privind – „introducere in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale P+2”, generat de imobilul Tarlaua 89, Parcela 6

Data Publicarii 04.11.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 10.12.2021

HCL 30_2022.pdfPUZ .pdf