Plan Urbanistic Zonal RECONSIDERARE URBANISTICA IN INTERSECTIA STR. GENERAL DR. ION CERNATESCU - BD. DACIA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC LOCUINTE COLECTIVE P+8, generat de imobilul STR. GENERAL DR. ION CERNATESCU, NR. 22A

Data Publicarii 25.08.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 25.09.2021.

PUZ.Cernatescu-Purcaru.pdf