Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2021

Data Publicarii 13.11.2020. Primăria municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de Hotărâre privind Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Etapa consultării publice are loc în perioada 13.11.2020 - 30.12.2020. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 04.12.2020, utilizând formularul de mai jos sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. A. I. Cuza nr. 7.