PLAN INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI ÎN AGLOMERAREA CRAIOVA - 2020-2024

Data Publicarii 12.05.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 24.06.2021

Raport si Referat.pdfPlan Integrat de Calitate a Aerului.pdf