Buget de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2021

Data Publicarii 24.03.2021. Primăria municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pentru "Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2021" Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 09.04.2021, ora 9.00, utilizând formularul de mai jos sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. A. I. Cuza nr. 7.

Proiect buget.pdf