Regulament pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Data Publicarii 01.11.2021. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 15.12.2021.

Proiect de hotarare.pdfRegulament.pdfRaport avizare.pdfHCL 528_2021.pdf