Plan Urbanistic Zonal referitor la introducerea parțială în intravilan și reglementare urbanistică în zona de locuințe și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul din municipiul Craiova, Tarlaua 36, Parcela 3

Data Publicarii 15.10.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 16.11.2021

Documentatie PUZ T36 P3.pdf