Plan Urbanistic Zonal „reconversie functionala si volumetrica, cu reglementarea zonelor de construire si a circulatiilor, zona Calea Bucuresti - str. Henri Coanda - str. Mircesti”, generat de imobilul str. Henri Coanda, nr. 47

Data Publicarii 09.03.2021. Data Publicarii 26.02.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 09.04.2021, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561

PUZ - STR. HENRI COANDA - JIANU.pdf