Plan Urbanistic Zonal “reconsiderare urbanistica intersectie str. Anul 1848 - str. Caracal”, in vederea construirii unei locuinte S+P+1+2 partial, generat de imobilul str. Anul 1848, nr. 91

Data Publicarii 14.10.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 15.11.2021

Documentatie PUZ Anul 1848 nr. 91.pdf