P.U.Z. REGLEMENTARE URBANISTICA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU REGIM DE INALTIME S+P+4-5 RETRASE, CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE LA PARTER generat de imobilul str. TOAMNEI, NR. 16B

Data Publicarii 26.01.2022. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 22.02.2022

5.PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - EXISTENT.pdfPlanuri modificate.pdf1A.INCADRARE PE SUPORT AEROFOTOGRAFIC.pdf2.SITUATIE EXISTENTA.pdfNota justificativa.pdfReglementari str Toamnei 16B.pdf