Plan Urbanistic Zonal „reglementare urbanistica in vederea construirii unui imobil cu regim de inaltime S+P+4-5 retrase, cu destinatia de locuinte colective si spatii comerciale la parter”, generat de imobilul din str. Toamnei, nr. 16B

Data Publicarii 16.03.2022. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 16.04.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

Documentatie - PUZ - STR TOAMNEI.pdf