PLAN URBANISTIC DE DETALIU IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1 SI GARAJE P, IN STR. BRESTEI, NR. 604A

Data Publicarii 24.09.2021. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 09.10.2021

PUD str Brestei 604A.pdf