Plan Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei locuinte Sp+P+1 si garaj in str. Brestei, nr. 547A

Data Publicarii 26.02.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 25.03.2021, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561

Documentatie.pdf