Regulament cadru privind închirierea a unor spații disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Craiova

Data Publicarii 02.08.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 10.09.2021

Proiect de hotarare.pdfRaport modificare regulament.pdfReferat de aprobare.pdfRegulament cadru privind Śnchirierea spaiilor excedentare scoli.pdfRaport de avizare.pdf