PLAN URBANISTIC ZONAL RECONSIDERARE URBANISTICA IN INTERSECTIA STR. GENERAL DR. ION CERNATESCU - BD. DACIA IN VEDEREA CONSTRUIRII BLOC LOCUINTE COLECTIVE P+8, generat de imobilul STR. GENERAL DR. ION CERNATESCU, NR. 22A

Data Publicarii 26.02.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 22.03.2021, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561