Plan Urbanistic Zonal “RECONSIDERAREA URBANISTICA ZONA STR. GENISTILOR - STR. DE 364 – STR. REGIMENTUL 1 ARTILERIE GREA”, IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE COLECTIVE S+P+3+M SI LOCUINTE INDIVIDUALE S+P+1, generat de imobilul STR. GENISTILOR, NR. 54

Data Publicarii 14.10.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 15.11.2021

PUZ UTIL CERT.pdf