Plan Urbanistic Zonal –„reconsiderare urbanistica in vederea schimbarii de destinatie din zona cai ferate si constructii aferente in zona locuinte colective si servicii P+9 in zona bd. Decebal-Rampa Lapus”, generat de imobilul bd. Decebal, nr. 73E

Data Publicarii 16.02.2021. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 19.03.2021, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561

Documentatie.pdfProiect de hotarare PUZ bd Decebal nr 73E .pdf