Plan Urbanistic Zonal „reconsiderare urbanistica intersectie str. 1 Decembrie 1918 – str. Doljului”, in vederea construirii a doua cladiri de locuinte colective S+P+5-6 retras, cu parcari la subsol si spatii comerciale la parter si etajul 1, generat de imobilul din str. 1 Decembrie 1918, NR. 10A

Data Publicarii 20.04.2022. Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 20.05.2022, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26.

Raport informare.pdfProiect de hotarare.pdfRaport de avizare.pdfDocumentatie PUZ 1 DECEMBRIE 1918 nr 10A .pdfRaport.pdf