Nr. crt.TitluTotalPentruÎmpotrivăAbțininere
0000
1PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 2020000
0000
2PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA,PE ANUL 2019000
0000
3PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA,PE ANUL 2019000
0000
4PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.,PE ANUL 2019000
0000
5PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,PE ANUL 2020000
0000
6PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA,PE ANUL 2020000
0000
7PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIONASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA,PE ANUL 2020000
0000
8PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA,PE ANUL 2020000
0000
9PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2020000
0000
10PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA,PENTRU ANUL 2020000
0000
11PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMÂNĂRII SĂRBĂTORIRII ÎN 1 IUNIE 2020,A ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA”000
0000
12PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND LUARE ACT DE SENTINȚA CIVILĂ NR. 1927/2018 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR. 6257/63/2017*,RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR. 3976/2018 PRONUNȚATĂ DE CURTEA DE APEL CRAIOVA000
0000
13PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE,ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI S.C.BYBANU AMUR S.R.L000
0000
14PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ,ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR TERENURI ȘI SPAȚII SITUATE ÎN PIAȚA VALEA ROȘIE,PIAȚA CENTRALĂ PIAȚA CENTRALĂ - HALA DE CARNE ȘI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA.000
0000
15PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE STABILIRE,AJUSTARE ŞI MODIFICARE A TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE DATE ÎN ADMINISTRARE OPERATORULUI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA000
0000
16PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE CONEXE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE DESFĂȘURATE DE R.A.T. SRL ŞI A COMISIONULUI LA VÂNZAREA TITLURILOR DE CĂLĂTORIE000
0000
17PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STR.PLOPULUI”000
0000
18PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STR.MESTEACĂNULUI”000
0000
19PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STR.TRANDAFIRULUI”000
0000
20PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ŞI A FUNCŢIUNILOR ÎN ZONA STR.ALEXANDRU MACEDONSKI-STR.VLAD ŢEPEŞ-STR.EROILOR ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ ŞI SERVICII GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ALEXANDRU MACEDONSKI NR.71.000
0000