Nr. crt.TitluTotalPentruÎmpotrivăAbținere
272700
0,1PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2021000
Lucian-Costin Dindirica100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Octavian Sorin Marinescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Manuel Bortoi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Adriana Ungureanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Ionela Angelica Dinu100
Marin Nicoli100
Cosmin Ion Coratu100
Georgel Enescu100
Dan Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Marian Vasile100
Dan Stefan Spanu100
Daniel Stoian100
Radu Marinescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Constantin Mogosanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Razvan Cristian Diaconu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Teodor Nicusor Sas100
Daniela Barbu Gheorghita100
272700
0,2ORDINEA DE ZI CU UN PUNCT PESTE ORDINEA DE ZI SI PUNCTELE 17 SI 86 RETRASE000
Dorel Berceanu100
Aurelia Filip100
Radu Marinescu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Lucian-Costin Dindirica100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Adriana Ungureanu100
Daniel Stoian100
Cosmin Ion Coratu100
Marin Nicoli100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Constantin Mogosanu100
Teodor Nicusor Sas100
Octavian Sorin Marinescu100
Ionela Angelica Dinu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Manuel Bortoi100
Georgel Enescu100
Dan Stefan Spanu100
Eduard Alexandru Circeag100
Dan Diaconu100
Marian Vasile100
Cezar Mihail Dragoescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Daniela Barbu Gheorghita100
272421
0,3AMENDAMENT PENTRU PUNCTUL NR. 1 - LA ART. 81. DUPĂ ALINEATUL (1) SE ADAUGĂ UN NOU ALINEATUL (2) CU URMĂTORUL CONȚINUT: PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE TRANSPARENTIZARE ȘEDINȚELE VOR FI TRANSMISE PUBLIC PE INTERNET. ÎNREGISTRAREA ȘEDINȚELOR VA FI PUSĂ LA DISPOZIȚIA CETĂȚENILOR PE SITE-UL PRIMĂRIEI.000
Daniel Stoian100
Constantin Mogosanu010
Madalin Romeo Voicinovschi100
Cezar Mihail Dragoescu100
Teodor Nicusor Sas100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Manuel Bortoi100
Eduard Alexandru Circeag100
Lucian Bernd Sauleanu100
Cosmin Ion Coratu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
Sorin Nicolae Dinescu100
Marian Vasile100
Dorel Berceanu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Radu Marinescu100
Octavian Sorin Marinescu100
Georgel Enescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Dan Stefan Spanu010
Aurelia Filip100
Adriana Ungureanu100
Ionela Angelica Dinu001
Daniela Barbu Gheorghita100
272700
1PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.94/2021 REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA000
Sorin Nicolae Dinescu100
Radu Marinescu100
Constantin Mogosanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Dorel Berceanu100
Daniel Stoian100
Teodor Nicusor Sas100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Ionela Angelica Dinu100
Marin Nicoli100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian-Costin Dindirica100
Georgel Enescu100
Adriana Ungureanu100
Cosmin Ion Coratu100
Manuel Bortoi100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Octavian Sorin Marinescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Aurelia Filip100
Marian Vasile100
Dan Diaconu100
Dan Stefan Spanu100
12741
2PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2021-IANUARIE 2022000
Cosmin Ion Coratu010
Ionela Angelica Dinu100
Octavian Sorin Marinescu100
Aurelia Filip100
Teodor Nicusor Sas010
Adriana Ungureanu010
Madalin Romeo Voicinovschi001
Eduard Alexandru Circeag010
Marin Nicoli100
Dan Diaconu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
271881
2,1PROPUNEREA 1 PENTRU PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ: DL LUCIAN DINDIRICA000
Constantin Mogosanu100
Dorel Berceanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Manuel Bortoi100
Octavian Sorin Marinescu100
Teodor Nicusor Sas010
Ionela Angelica Dinu100
Dan Stefan Spanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Aurelia Filip100
Adriana Ungureanu010
Marian Vasile010
Dan Diaconu100
Cosmin Ion Coratu010
Lucian Bernd Sauleanu100
Eduard Alexandru Circeag010
Madalin Romeo Voicinovschi001
Cezar Mihail Dragoescu010
Nicu Cosmin Teodorescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Radu Marinescu100
Georgel Enescu010
Daniel Stoian010
Razvan Cristian Diaconu100
271485
3PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2021000
Radu Marinescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Constantin Mogosanu100
Dorel Berceanu100
Lucian Bernd Sauleanu001
Daniela Barbu Gheorghita100
Nicu Cosmin Teodorescu001
Manuel Bortoi001
Marin Nicoli100
Dan Stefan Spanu100
Madalin Romeo Voicinovschi010
Octavian Sorin Marinescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Ionela Angelica Dinu100
Adriana Ungureanu010
Teodor Nicusor Sas010
Cosmin Ion Coratu010
Daniel Stoian010
Lucian-Costin Dindirica100
Aurelia Filip100
Eduard Alexandru Circeag001
Marian Vasile010
Georgel Enescu010
Razvan Cristian Diaconu010
Cezar Mihail Dragoescu001
Dan Diaconu100
2715012
4PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2021 (30 SEPTEMBRIE 2021)000
Dorel Berceanu100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Ionela Angelica Dinu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Stefan Spanu100
Manuel Bortoi001
Constantin Mogosanu100
Marin Nicoli100
Teodor Nicusor Sas100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cezar Mihail Dragoescu001
Lucian-Costin Dindirica100
Georgel Enescu001
Lucian Bernd Sauleanu001
Adriana Ungureanu001
Cosmin Ion Coratu001
Dan Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu001
Daniel Stoian001
Razvan Cristian Diaconu001
Marian Vasile001
Eduard Alexandru Circeag001
272502
5PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,AFERENTĂ PRIMELOR LUNI ALE ANULUI 2021 (30 SEPTEMBRIE 2021)000
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Radu Marinescu100
Teodor Nicusor Sas100
Dorel Berceanu100
Adriana Ungureanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Cosmin Ion Coratu100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Marin Nicoli100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Dan Stefan Spanu100
Dan Diaconu100
Constantin Mogosanu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Aurelia Filip100
Lucian Bernd Sauleanu001
Georgel Enescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Daniel Stoian100
Razvan Cristian Diaconu100
Marian Vasile100
Manuel Bortoi001
Eduard Alexandru Circeag100
Sorin Nicolae Dinescu100
272601
6PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE,AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2021 (30 SEPTEMBRIE 2021)000
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Radu Marinescu100
Teodor Nicusor Sas100
Dorel Berceanu100
Cosmin Ion Coratu100
Adriana Ungureanu100
Aurelia Filip100
Marin Nicoli100
Razvan Cristian Diaconu100
Lucian Bernd Sauleanu001
Nicu Cosmin Teodorescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Daniel Stoian100
Ionela Angelica Dinu100
Constantin Mogosanu100
Dan Stefan Spanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Manuel Bortoi100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Eduard Alexandru Circeag100
Marian Vasile100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Dan Diaconu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Georgel Enescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
2714013
7PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021 - MODIFICAT000
Daniela Barbu Gheorghita100
Radu Marinescu100
Teodor Nicusor Sas001
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Lucian Bernd Sauleanu001
Marin Nicoli100
Sorin Nicolae Dinescu100
Adriana Ungureanu001
Manuel Bortoi001
Dan Diaconu100
Octavian Sorin Marinescu100
Constantin Mogosanu100
Dan Stefan Spanu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Georgel Enescu001
Nicu Cosmin Teodorescu001
Lucian-Costin Dindirica100
Ionela Angelica Dinu100
Cezar Mihail Dragoescu001
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Daniel Stoian001
Eduard Alexandru Circeag001
Razvan Cristian Diaconu001
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cosmin Ion Coratu001
272403
8PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA,PE ANUL 2021000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Dan Diaconu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Sorin Nicolae Dinescu100
Teodor Nicusor Sas100
Lucian-Costin Dindirica100
Lucian Bernd Sauleanu100
Dan Stefan Spanu100
Constantin Mogosanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Manuel Bortoi100
Marian Vasile001
Madalin Romeo Voicinovschi100
Georgel Enescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Cosmin Ion Coratu100
Daniel Stoian100
Eduard Alexandru Circeag100
Nicu Cosmin Teodorescu001
Adriana Ungureanu001
Razvan Cristian Diaconu100
Ionela Angelica Dinu100
Octavian Sorin Marinescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
272610
9PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA,PE ANUL 2021000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Daniela Barbu Gheorghita100
Sorin Nicolae Dinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Dan Diaconu100
Cosmin Ion Coratu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Manuel Bortoi100
Teodor Nicusor Sas100
Lucian Bernd Sauleanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Octavian Sorin Marinescu100
Constantin Mogosanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Razvan Cristian Diaconu100
Georgel Enescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Daniel Stoian100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Dan Stefan Spanu100
Adriana Ungureanu010
272601
10PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA,PE ANUL 2021000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian-Costin Dindirica100
Dan Diaconu100
Lucian Bernd Sauleanu001
Cezar Mihail Dragoescu100
Teodor Nicusor Sas100
Sorin Nicolae Dinescu100
Octavian Sorin Marinescu100
Manuel Bortoi100
Daniel Stoian100
Constantin Mogosanu100
Cosmin Ion Coratu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Ionela Angelica Dinu100
Dan Stefan Spanu100
Adriana Ungureanu100
Razvan Cristian Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Georgel Enescu100
Marian Vasile100
272610
11PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA,PE ANUL 2021000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dan Diaconu100
Teodor Nicusor Sas100
Octavian Sorin Marinescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Cosmin Ion Coratu100
Constantin Mogosanu100
Adriana Ungureanu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Ionela Angelica Dinu100
Ionut Cosmin Pirvulescu010
Dan Stefan Spanu100
Georgel Enescu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Daniel Stoian100
Lucian-Costin Dindirica100
Eduard Alexandru Circeag100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
2715111
12PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,PE ANUL 2021000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Marin Nicoli100
Dan Diaconu100
Teodor Nicusor Sas001
Sorin Nicolae Dinescu100
Octavian Sorin Marinescu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Adriana Ungureanu001
Lucian-Costin Dindirica100
Constantin Mogosanu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Dan Stefan Spanu100
Georgel Enescu001
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Marian Vasile001
Ionela Angelica Dinu100
Manuel Bortoi001
Cosmin Ion Coratu001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Nicu Cosmin Teodorescu001
Daniel Stoian010
Cezar Mihail Dragoescu001
Razvan Cristian Diaconu001
Eduard Alexandru Circeag001
271593
13PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL RAT S.R.L.,PE ANUL 2021000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
Teodor Nicusor Sas010
Octavian Sorin Marinescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Madalin Romeo Voicinovschi010
Adriana Ungureanu100
Dan Stefan Spanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Cosmin Ion Coratu010
Ionela Angelica Dinu100
Georgel Enescu010
Constantin Mogosanu100
Daniel Stoian010
Nicu Cosmin Teodorescu001
Lucian Bernd Sauleanu010
Marian Vasile010
Razvan Cristian Diaconu010
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Manuel Bortoi001
Eduard Alexandru Circeag001
Cezar Mihail Dragoescu010
272700
14PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.,PE ANUL 2021000
Aurelia Filip100
Radu Marinescu100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
Octavian Sorin Marinescu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Dan Stefan Spanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Teodor Nicusor Sas100
Eduard Alexandru Circeag100
Razvan Cristian Diaconu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Constantin Mogosanu100
Daniel Stoian100
Ionela Angelica Dinu100
Cosmin Ion Coratu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Manuel Bortoi100
Marian Vasile100
Sorin Nicolae Dinescu100
Georgel Enescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Adriana Ungureanu100
272700
15PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA,ÎN ANUL ŞCOLAR 2021- 2022000
Aurelia Filip100
Radu Marinescu100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
Octavian Sorin Marinescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Teodor Nicusor Sas100
Lucian Bernd Sauleanu100
Adriana Ungureanu100
Daniel Stoian100
Dan Stefan Spanu100
Eduard Alexandru Circeag100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Ionela Angelica Dinu100
Constantin Mogosanu100
Manuel Bortoi100
Cosmin Ion Coratu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Georgel Enescu100
Marian Vasile100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
270234
16PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVA000
Octavian Sorin Marinescu010
Radu Marinescu001
Dorel Berceanu010
Ionut Cosmin Pirvulescu010
Lucian-Costin Dindirica010
Teodor Nicusor Sas010
Daniela Barbu Gheorghita010
Adriana Ungureanu001
Madalin Romeo Voicinovschi010
Aurelia Filip010
Constantin Mogosanu010
Marin Nicoli010
Cosmin Ion Coratu010
Georgel Enescu010
Eduard Alexandru Circeag010
Manuel Bortoi001
Dan Stefan Spanu010
Daniel Stoian010
Madalin Cristian Vasilcoiu010
Ionela Angelica Dinu010
Sorin Nicolae Dinescu010
Nicu Cosmin Teodorescu010
Lucian Bernd Sauleanu010
Marian Vasile010
Razvan Cristian Diaconu010
Cezar Mihail Dragoescu010
Dan Diaconu001
272700
18PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA000
Radu Marinescu100
Dorel Berceanu100
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Daniel Stoian100
Teodor Nicusor Sas100
Marin Nicoli100
Lucian-Costin Dindirica100
Cosmin Ion Coratu100
Manuel Bortoi100
Constantin Mogosanu100
Ionela Angelica Dinu100
Dan Stefan Spanu100
Adriana Ungureanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Eduard Alexandru Circeag100
Georgel Enescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Cezar Mihail Dragoescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
272700
19PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE LOCUINŢE SOCIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA ȘI ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎNTRE BADEA LUMINITA,TITULARA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.121329/26.08.2008 ŞI BENGIN NARCIS FLORIN,TITULARUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.99207/09.06.2021000
Radu Marinescu100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Aurelia Filip100
Marin Nicoli100
Adriana Ungureanu100
Octavian Sorin Marinescu100
Manuel Bortoi100
Lucian Bernd Sauleanu100
Dan Stefan Spanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Constantin Mogosanu100
Georgel Enescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Dan Diaconu100
Daniel Stoian100
Teodor Nicusor Sas100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cosmin Ion Coratu100
Marian Vasile100
Razvan Cristian Diaconu100
272700
20PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE,ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII000
Radu Marinescu100
Dorel Berceanu100
Aurelia Filip100
Marin Nicoli100
Daniela Barbu Gheorghita100
Adriana Ungureanu100
Octavian Sorin Marinescu100
Manuel Bortoi100
Lucian Bernd Sauleanu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Dan Diaconu100
Lucian-Costin Dindirica100
Teodor Nicusor Sas100
Cosmin Ion Coratu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Ionela Angelica Dinu100
Dan Stefan Spanu100
Daniel Stoian100
Georgel Enescu100
Constantin Mogosanu100
Razvan Cristian Diaconu100
Marian Vasile100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Eduard Alexandru Circeag100
272700
21PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI,CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Adriana Ungureanu100
Marin Nicoli100
Octavian Sorin Marinescu100
Manuel Bortoi100
Cezar Mihail Dragoescu100
Teodor Nicusor Sas100
Dan Diaconu100
Lucian-Costin Dindirica100
Cosmin Ion Coratu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Daniel Stoian100
Georgel Enescu100
Dan Stefan Spanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Ionela Angelica Dinu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Razvan Cristian Diaconu100
Constantin Mogosanu100
Marian Vasile100
Eduard Alexandru Circeag100
272007
22PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Marin Nicoli100
Octavian Sorin Marinescu100
Adriana Ungureanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Cezar Mihail Dragoescu100
Dan Diaconu100
Teodor Nicusor Sas001
Lucian Bernd Sauleanu100
Manuel Bortoi100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Daniel Stoian001
Constantin Mogosanu100
Dan Stefan Spanu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Marian Vasile001
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Cosmin Ion Coratu001
Ionela Angelica Dinu100
Razvan Cristian Diaconu001
Georgel Enescu001
Eduard Alexandru Circeag100
2717010
23PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE,CU TITLU ONEROS,ÎN FAVOAREA S.C. TUDANY IMPEX S.R.L.,ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR.NANTERRE,NR.90000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Lucian-Costin Dindirica100
Cezar Mihail Dragoescu100
Teodor Nicusor Sas001
Lucian Bernd Sauleanu100
Adriana Ungureanu001
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu001
Daniel Stoian001
Georgel Enescu001
Dan Stefan Spanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Marian Vasile001
Madalin Romeo Voicinovschi001
Constantin Mogosanu100
Eduard Alexandru Circeag100
Ionela Angelica Dinu100
Dan Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu001
Sorin Nicolae Dinescu100
Cosmin Ion Coratu001
Madalin Cristian Vasilcoiu001
272601
24PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE,AVÂND CA OBIECT TERENURI SITUATE ÎN TÂRGUL MUNICIPIULUI CRAIOVA000
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Cezar Mihail Dragoescu100
Marin Nicoli100
Adriana Ungureanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Teodor Nicusor Sas100
Manuel Bortoi100
Radu Marinescu100
Georgel Enescu100
Cosmin Ion Coratu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Dan Stefan Spanu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Constantin Mogosanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Marian Vasile100
Daniel Stoian001
Ionela Angelica Dinu100
Razvan Cristian Diaconu100
272106
25PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT ESTIMAREA VALORILOR VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA000
Radu Marinescu100
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Dorel Berceanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Marin Nicoli100
Adriana Ungureanu100
Manuel Bortoi100
Teodor Nicusor Sas001
Georgel Enescu001
Eduard Alexandru Circeag100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Dan Diaconu100
Daniel Stoian100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Constantin Mogosanu100
Cosmin Ion Coratu001
Razvan Cristian Diaconu001
Nicu Cosmin Teodorescu100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile001
Dan Stefan Spanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
272700
26PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ,ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII,A UNOR TERENURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA,PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A 9 STAŢII DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE000
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Lucian Bernd Sauleanu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Adriana Ungureanu100
Radu Marinescu100
Marin Nicoli100
Manuel Bortoi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas100
Cosmin Ion Coratu100
Daniel Stoian100
Dan Stefan Spanu100
Constantin Mogosanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Marian Vasile100
Dan Diaconu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Georgel Enescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
272700
27PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38464/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ȘILCĂ RODICA,MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. ȘILCĂ RODICA000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Adriana Ungureanu100
Marin Nicoli100
Radu Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Manuel Bortoi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Teodor Nicusor Sas100
Razvan Cristian Diaconu100
Cosmin Ion Coratu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Dan Diaconu100
Daniel Stoian100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Ionela Angelica Dinu100
Dan Stefan Spanu100
Constantin Mogosanu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Georgel Enescu100
Eduard Alexandru Circeag100
272700
28PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA,CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.”-S.A.,A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR.ARTILERIEI,NR.13,JUD.DOLJ (FOST STR.ARTILERIEI,ZONA BLOCURILOR ANL,CARTIER VETERANILOR),ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CREŞE000
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Adriana Ungureanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Radu Marinescu100
Marin Nicoli100
Cezar Mihail Dragoescu100
Teodor Nicusor Sas100
Cosmin Ion Coratu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Daniel Stoian100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Constantin Mogosanu100
Dan Stefan Spanu100
Dan Diaconu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Ionela Angelica Dinu100
Manuel Bortoi100
Georgel Enescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Razvan Cristian Diaconu100
272700
29PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA,CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.”-S.A.,A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,CARTIER ROMANESCU,STR.POTELU,T27,P1,JUD.DOLJ,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CREŞE000
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Adriana Ungureanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Radu Marinescu100
Marin Nicoli100
Cezar Mihail Dragoescu100
Teodor Nicusor Sas100
Cosmin Ion Coratu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Constantin Mogosanu100
Daniel Stoian100
Manuel Bortoi100
Eduard Alexandru Circeag100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Georgel Enescu100
Dan Diaconu100
Dan Stefan Spanu100
Ionela Angelica Dinu100
272700
30PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.43/01.04.1994 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ADMINISTRATOR-OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ (O.C.P.I. DOLJ)000
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Radu Marinescu100
Adriana Ungureanu100
Marin Nicoli100
Teodor Nicusor Sas100
Cosmin Ion Coratu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Constantin Mogosanu100
Eduard Alexandru Circeag100
Manuel Bortoi100
Dan Diaconu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Georgel Enescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Dan Stefan Spanu100
Daniel Stoian100
Sorin Nicolae Dinescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Razvan Cristian Diaconu100
Marian Vasile100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
272601
31PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR.RECUNOȘTINȚEI,NR.14 BIS000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Teodor Nicusor Sas100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Radu Marinescu100
Constantin Mogosanu100
Cosmin Ion Coratu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Dan Diaconu100
Georgel Enescu100
Manuel Bortoi100
Lucian Bernd Sauleanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Ionela Angelica Dinu100
Dan Stefan Spanu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Adriana Ungureanu100
Daniel Stoian100
Marian Vasile100
Madalin Cristian Vasilcoiu001
271908
32PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CUMPĂRAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.1 DECEMBRIE 1918,NR.13C000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Constantin Mogosanu100
Dan Diaconu100
Eduard Alexandru Circeag100
Manuel Bortoi100
Dan Stefan Spanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Adriana Ungureanu001
Ionela Angelica Dinu100
Teodor Nicusor Sas001
Sorin Nicolae Dinescu100
Razvan Cristian Diaconu001
Georgel Enescu001
Lucian Bernd Sauleanu100
Cosmin Ion Coratu001
Daniel Stoian001
Cezar Mihail Dragoescu100
Radu Marinescu100
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
271908
33PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CUMPĂRAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN CALEA SEVERINULUI,NR.27 (FOST 21)000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Constantin Mogosanu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Ionela Angelica Dinu100
Eduard Alexandru Circeag100
Adriana Ungureanu001
Nicu Cosmin Teodorescu100
Teodor Nicusor Sas001
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu001
Dan Stefan Spanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Georgel Enescu001
Lucian Bernd Sauleanu100
Daniel Stoian001
Cosmin Ion Coratu001
Cezar Mihail Dragoescu100
Radu Marinescu100
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
271908
34PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CUMPĂRAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 720 MP,SITUAT ÎN STR.MIRCESTI,NR.3A000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Constantin Mogosanu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Adriana Ungureanu001
Ionela Angelica Dinu100
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas001
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu001
Dan Stefan Spanu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Georgel Enescu001
Lucian Bernd Sauleanu100
Daniel Stoian001
Cosmin Ion Coratu001
Radu Marinescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
271908
35PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CUMPĂRAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30 MP.,SITUAT ÎN STR.MIRCESTI,NR.3A000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Constantin Mogosanu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Adriana Ungureanu001
Madalin Romeo Voicinovschi001
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas001
Razvan Cristian Diaconu001
Manuel Bortoi100
Dan Stefan Spanu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Georgel Enescu001
Ionela Angelica Dinu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Daniel Stoian001
Cosmin Ion Coratu001
Radu Marinescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
271908
36PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CUMPĂRAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN BDUL.DACIA,NR.80B000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Constantin Mogosanu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Adriana Ungureanu001
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas001
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu001
Nicu Cosmin Teodorescu100
Dan Stefan Spanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Georgel Enescu001
Ionela Angelica Dinu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Daniel Stoian001
Radu Marinescu100
Cosmin Ion Coratu001
Cezar Mihail Dragoescu100
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
271908
37PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CUMPĂRAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,NR.59A (FOST STR.GAROAFEI,NR.2)000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian-Costin Dindirica100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Constantin Mogosanu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Adriana Ungureanu001
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas001
Madalin Romeo Voicinovschi001
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu001
Nicu Cosmin Teodorescu100
Dan Stefan Spanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Georgel Enescu001
Ionela Angelica Dinu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Daniel Stoian001
Radu Marinescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Cosmin Ion Coratu001
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
271809
38PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CUMPĂRAREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,STR.A.I.CUZA,NR.17A (FOST A.I.CUZA,F.N.)000
Aurelia Filip100
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian-Costin Dindirica100
Marin Nicoli100
Constantin Mogosanu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas001
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu001
Nicu Cosmin Teodorescu100
Dan Stefan Spanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Georgel Enescu001
Ionela Angelica Dinu100
Lucian Bernd Sauleanu001
Cosmin Ion Coratu001
Daniel Stoian001
Radu Marinescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Adriana Ungureanu001
272700
38,1VOT IN BLOC PENTRU PUNCTELE 39-48000
Aurelia Filip100
Dorel Berceanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Daniela Barbu Gheorghita100
Octavian Sorin Marinescu100
Marin Nicoli100
Dan Diaconu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Dan Stefan Spanu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Radu Marinescu100
Adriana Ungureanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cosmin Ion Coratu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Teodor Nicusor Sas100
Ionela Angelica Dinu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Constantin Mogosanu100
Daniel Stoian100
Manuel Bortoi100
Georgel Enescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Marian Vasile100
5500
39PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCATIE-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE ALBASTRA” INCLUSIV CRESA NR.3”000
Dan Diaconu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Aurelia Filip100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Marin Nicoli100
4400
40PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCATIE - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE ALBASTRA” INCLUSIV CRESA NR.3”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Marin Nicoli100
4400
41PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGA”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Marin Nicoli100
3300
42PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.49/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGA”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
3300
43PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILARIEI”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
3300
44PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.206/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILARIEI”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
3300
45PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
3300
46PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.204/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
3300
47PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PHOENIX”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
3300
48PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.50/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PHOENIX”000
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
272601
49PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE PARTER PARȚIAL ȘI ETAJ 1 CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII DE CABINET MEDICALE,EXTINDERE PARTER,AMENAJĂRI PARCĂRI,ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE,REALIZARE ACCES,DESFIINȚARE CABINĂ POARTĂ ȘI MAGAZIE,AMPLASARE TOTEM ȘI FIRMĂ LUMINOASĂ,ÎMPREJMUIRE,UTILITĂȚI” PENTRU IMOBILUL AMPLASAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,B-DUL NICOLAE TITULESCU,NR.40,JUDEȚUL DOLJ (SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA) - SCENARIUL 2000
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Marin Nicoli100
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Radu Marinescu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Lucian-Costin Dindirica100
Dan Stefan Spanu100
Teodor Nicusor Sas100
Cosmin Ion Coratu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Constantin Mogosanu100
Marian Vasile001
Daniel Stoian100
Cezar Mihail Dragoescu100
Georgel Enescu100
Manuel Bortoi100
Eduard Alexandru Circeag100
Adriana Ungureanu100
Razvan Cristian Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Ionela Angelica Dinu100
Octavian Sorin Marinescu100
272700
50PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE PIAȚA CIUPERCĂ”000
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Sorin Nicolae Dinescu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Aurelia Filip100
Dan Diaconu100
Radu Marinescu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Teodor Nicusor Sas100
Constantin Mogosanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Georgel Enescu100
Adriana Ungureanu100
Razvan Cristian Diaconu100
Dan Stefan Spanu100
Daniel Stoian100
Eduard Alexandru Circeag100
Ionela Angelica Dinu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Manuel Bortoi100
Cosmin Ion Coratu100
Marian Vasile100
Cezar Mihail Dragoescu100
272700
51PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE PASAJ RUTIER ELECTROPUTERE”000
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dorel Berceanu100
Marin Nicoli100
Lucian Bernd Sauleanu100
Aurelia Filip100
Dan Diaconu100
Adriana Ungureanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Teodor Nicusor Sas100
Constantin Mogosanu100
Georgel Enescu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Dan Stefan Spanu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Manuel Bortoi100
Razvan Cristian Diaconu100
Eduard Alexandru Circeag100
Marian Vasile100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cosmin Ion Coratu100
Daniel Stoian100
Cezar Mihail Dragoescu100
272700
52PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE PASAJ RUTIER ELECTROPUTERE”000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Marin Nicoli100
Lucian Bernd Sauleanu100
Aurelia Filip100
Adriana Ungureanu100
Dan Diaconu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Teodor Nicusor Sas100
Georgel Enescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Manuel Bortoi100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Marian Vasile100
Dan Stefan Spanu100
Ionela Angelica Dinu100
Cosmin Ion Coratu100
Eduard Alexandru Circeag100
Daniel Stoian100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Constantin Mogosanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
272700
52,1VOT IN BLOC PENTRU PUNCTELE 53-83000
Dorel Berceanu100
Octavian Sorin Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian Bernd Sauleanu100
Dan Diaconu100
Adriana Ungureanu100
Marin Nicoli100
Aurelia Filip100
Radu Marinescu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Teodor Nicusor Sas100
Constantin Mogosanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Cezar Mihail Dragoescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Georgel Enescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Dan Stefan Spanu100
Cosmin Ion Coratu100
Ionela Angelica Dinu100
Daniel Stoian100
Marian Vasile100
Manuel Bortoi100
1100
53PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. CALEA BREZEI”000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
54PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL INVESTIŢIE „MODERNIZARE STR. ALUNULUI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
55PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ALUNULUI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
56PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. CĂPȘUNILOR” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
57PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. COCORULUI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
58PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. CORABIA” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
59PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. POSTĂVARUL” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
60PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. STEJARULUI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
61PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. BRAȘOV” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
62PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ARAD” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
63PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. MUNTENIA” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
64PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ALBA IULIA” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
65PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. BOTOȘANI”000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
66PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ZALĂU” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
67PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. CONSTANȚA” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
68PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. PESCĂRUȘULUI”000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
69PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ALEEA 1 MARIA ROSETTI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
70PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ALEEA DUNĂRII” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
71PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. TISA” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
72PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. TULCEA” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
73PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ALEXANDRU CEL BUN”000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
74PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. BRĂILA” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
75PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. DIMITRIE BOLINTINEANU”000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
76PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. ECATERINA TEODOROIU” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
77PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. MACULUI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
78PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. NECTARULUI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
79PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. PAULINA VÂRVOREANU” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
80PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. CĂLMĂȚUI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
81PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. DOROBANȚILOR” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
82PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. LĂSTĂRIȘ” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
1100
83PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STR. SALCIEI” 000
Sorin Nicolae Dinescu100
272403
84PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI,SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA,DIN DATA DE 15.11.2021000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Aurelia Filip100
Constantin Mogosanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Dan Stefan Spanu100
Marian Vasile001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Sorin Nicolae Dinescu100
Cosmin Ion Coratu100
Ionela Angelica Dinu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Manuel Bortoi100
Adriana Ungureanu100
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas100
Razvan Cristian Diaconu100
Nicu Cosmin Teodorescu001
Daniel Stoian001
Georgel Enescu100
272007
85PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA DE A VOTA ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Dan Diaconu100
Marin Nicoli100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Aurelia Filip100
Constantin Mogosanu100
Lucian Bernd Sauleanu001
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Cosmin Ion Coratu100
Adriana Ungureanu100
Dan Stefan Spanu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Ionela Angelica Dinu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Georgel Enescu100
Marian Vasile001
Eduard Alexandru Circeag100
Teodor Nicusor Sas001
Razvan Cristian Diaconu001
Daniel Stoian001
Manuel Bortoi001
Nicu Cosmin Teodorescu001
Cezar Mihail Dragoescu100
272700
87PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI COMUN DE ACȚIUNE PENTRU DESZĂPEZIREA,PREVENIREA ȘI COMBATEREA POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2021-2022000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Dan Diaconu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Aurelia Filip100
Constantin Mogosanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Marin Nicoli100
Cosmin Ion Coratu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Adriana Ungureanu100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Georgel Enescu100
Dan Stefan Spanu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Ionela Angelica Dinu100
Eduard Alexandru Circeag100
Marian Vasile100
Daniel Stoian100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Razvan Cristian Diaconu100
Manuel Bortoi100
Teodor Nicusor Sas100
271809
88PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.280/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI ŞI A TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE „ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI DE JOC DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL”000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Dan Diaconu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Aurelia Filip100
Constantin Mogosanu100
Lucian Bernd Sauleanu001
Marin Nicoli100
Adriana Ungureanu001
Madalin Romeo Voicinovschi100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Sorin Nicolae Dinescu100
Teodor Nicusor Sas001
Nicu Cosmin Teodorescu001
Eduard Alexandru Circeag001
Dan Stefan Spanu100
Ionela Angelica Dinu100
Daniel Stoian100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Cezar Mihail Dragoescu100
Georgel Enescu001
Cosmin Ion Coratu001
Manuel Bortoi001
Razvan Cristian Diaconu001
262204
89PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN ZONA BD. DACIA-TRIAJ CFR,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII RETAIL PARK CRAIOVA ȘI ANEXE TEHNICE,CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1,GENERAT DE IMOBILUL DIN BD. DACIA,NR.5,5 C,5 E,5 I ȘI 5 J000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Dan Diaconu100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Daniela Barbu Gheorghita100
Aurelia Filip100
Constantin Mogosanu100
Lucian Bernd Sauleanu100
Marin Nicoli100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Adriana Ungureanu100
Madalin Romeo Voicinovschi001
Sorin Nicolae Dinescu100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Teodor Nicusor Sas100
Cosmin Ion Coratu100
Eduard Alexandru Circeag100
Daniel Stoian001
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Marian Vasile100
Razvan Cristian Diaconu001
Manuel Bortoi001
Georgel Enescu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Dan Stefan Spanu100
271764
90PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN INTERSECȚIA STR.GENERAL DR. ION CERNĂTESCU-BD.DACIA,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC LOCUINȚE COLECTIVE,CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+8,GENERAT DE IMOBILUL DIN STR.GENERAL DR. ION CERNĂTESCU,NR.22A000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Dan Diaconu100
Radu Marinescu100
Lucian-Costin Dindirica100
Aurelia Filip100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian Bernd Sauleanu100
Adriana Ungureanu010
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Marin Nicoli100
Madalin Romeo Voicinovschi010
Sorin Nicolae Dinescu100
Constantin Mogosanu100
Razvan Cristian Diaconu010
Manuel Bortoi100
Georgel Enescu010
Ionela Angelica Dinu100
Dan Stefan Spanu100
Cosmin Ion Coratu010
Cezar Mihail Dragoescu100
Teodor Nicusor Sas010
Eduard Alexandru Circeag100
Marian Vasile001
Daniel Stoian001
Nicu Cosmin Teodorescu001
Madalin Cristian Vasilcoiu001
272700
91PUNCTUL NR. 1 PESTE ORDINEA DE ZI - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA VIILOR”000
Octavian Sorin Marinescu100
Dorel Berceanu100
Dan Diaconu100
Radu Marinescu100
Daniela Barbu Gheorghita100
Lucian-Costin Dindirica100
Aurelia Filip100
Lucian Bernd Sauleanu100
Adriana Ungureanu100
Ionut Cosmin Pirvulescu100
Marin Nicoli100
Madalin Romeo Voicinovschi100
Constantin Mogosanu100
Manuel Bortoi100
Cosmin Ion Coratu100
Razvan Cristian Diaconu100
Teodor Nicusor Sas100
Ionela Angelica Dinu100
Georgel Enescu100
Dan Stefan Spanu100
Daniel Stoian100
Sorin Nicolae Dinescu100
Eduard Alexandru Circeag100
Nicu Cosmin Teodorescu100
Madalin Cristian Vasilcoiu100
Cezar Mihail Dragoescu100
Marian Vasile100
0000
92ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI000
1507127663168